Wet werk en zekerheid: mogelijkheid tot samenwerking pool met Randstad.

18 JUN ‘15
Bron: OHM

Wet Werk en Zekerheid.

De huidige marktontwikkelingen vragen van werkgevers een goede en tijdige sturing op de kwantiteit en de kwaliteit van het personeelsbestand. Vanaf juli 2016 gaat de wet werk en zekerheid ook gelden voor het primair onderwijs, dit heeft grote impact op de inzet van vervangers. Het risicodragerschap en de beperkte keuze in contractvormen zorgt ervoor dat bestuurders juist nu kritisch moeten kijken naar hun vervangingsvraagstukken. Op dit moment zijn besturen bezig met het onderzoeken en/of opzetten van regionale vervangingspools om dit probleem in de nabije toekomst te kunnen ondervangen.

OHM onderzoekt, in samenwerking met Randstad, de mogelijkheid voor de opzet van een bovenschoolse vervangingspool. Op deze manier vergroot u de flexibiliteit van het personeelsbestand, is er behoud van kwaliteit en kunnen de kosten worden gedeeld.  

De datum 1 juli 2016 lijkt nog ver weg. Toch is het van belang tijdig te starten met dit traject. Op dit moment worden invalperiodes vastgelegd in akten van benoeming/aanstelling. Benoemingen gelegen voor 1 juli 2016 kunnen echter wel meetellen voor de nieuwe ketenbepaling. Dit betekent dat de medewerker die in de zes maanden voorafgaand aan 1 juli 2016 drie benoemingen heeft gehad, in aanmerking komt voor een contract voor onbepaalde tijd. U loopt hiermee het risico dat, indien u geen actie onderneemt, u een medewerker een vast contract moet aanbieden terwijl u dit wellicht (nog) niet wilt.

Indien u, als werkgever, geïnteresseerd bent in deelname aan deze vervangingspool meldt u dit dan bij ons via annemariekevanderklugt@ohm.nl.

Vervolgens wordt u uitgenodigd om in samenwerking met een consultant van Randstad de wensen en mogelijkheden voor het opzetten van de vervangingspool te inventariseren. Randstad levert daarna voor de aangemelde groep werkgevers een maatwerkoplossing. De tarieven voor deelname aan de vervangingspool zullen afhankelijk worden van de door u, als groep, gemaakte keuzes.

Graag zien wij uw reactie voor 1 juli 2015 tegemoet. Indien u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot uw clustermanager, Gert Bor of Nanne Groeneveld.

Wij rekenen erop u met dit initiatief voldoende handreikingen te bieden om de uitdagingen rondom het beleid op vervanging die de nieuwe Wet werk en zekerheid met zich meebrengt, aan te kunnen gaan.