Personele dienstverlening

OHM verzorgt de personeels- en salarisadministratie voor circa 215 scholen en samenwerkingsverbanden in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daarnaast geven de medewerkers van OHM advies en ondersteuning bij verschillende personele zaken.

Personeels – en salarisadministratie

 • Verzorgen van de personeelsadministratie
 • Verzorgen van de salarisadministratie
 • Aanleveren van online personele managementinformatie
 • Opstellen van personele ramingen en gerealiseerde loonkosten
 • Advies geven en overleg voeren inzake rechtspositieregelingen, CAO-bepalingen en overige wet- en regelgeving
 • Gegevens aanleveren aan BRIN/OC&W, ABP, UWV, Belastingdienst, Participatiefonds, Vervangingsfonds, Risicofonds e.d.
 • Archiveren conform wettelijke richtlijnen van personele documenten

Advies en ondersteuning bij personele zaken

 • Bestuursformatieplan
 • Strategische Personeelsplanning (SPP)
 • Ziekteverzuim en re-integratie (zie ook Casemanagement)
 • Ontslagzaken, bezwaar en beroep
 • Medewerkersontwikkeling
 • Verzorging van payrolling
 • Bedrijfsarts (zie ook Casemanagement)

All-in tarief

De dienstverlening van OHM wordt aangeboden in verschillende dienstverleningspakketten. OHM werkt met een all-in tarief, waardoor er achteraf geen extra kosten zijn.

Voor meer informatie, een kennismakingsgesprek of een offerte op maat.

071-51 666 00
info@ohm.nl

Naar contact

Relevant nieuws

Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs

bron: Ministerie van OCW dienst: Personele dienstverlening

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Reglement Participatiefonds schooljaar 2019-2020 vastgesteld

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Vergoeding eerste ziektedag vervanger zonder lesbevoegdheid

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Lerarenbeurs kan worden aangevraagd

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Aanspreekpunt rechtspositie: Jacqueline Pötgens

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Verstoring aanlevering personeelsgegevens DUO

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

DUO aanlevering Q4 2018 afgekeurd

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening
Meer relevant nieuws

Vraag & antwoord in “Personele dienstverlening”

 1. Hoe werkt het fiscale voordeel bij een fiets privé-regeling?
  Voor het bedrag dat door uw werkgever is vastgesteld, mag bruto vakantieuitkering/eindejaarsuitkering worden uitgeruild en onbelast worden uitbetaald. Voorbeeld: als u maximaal 749 euro mag verrekenen en de door u gekozen uitkering is daarvoor hoog genoeg, dan wordt over die 749 euro geen loonheffing betaald. Het voordeel voor u is afhankelijk van het tarief bijzondere beloningen dat voor u van toepassing is. Dit tarief is links onderaan op de salarisspecificatie vermeld.
 2. Hoe krijg ik toegang tot Youforce / mijn salarisstrook ?
  Heeft u geen toegangsgegevens meer? Neemt u contact op via email: helpdesk@ohm.nl. Graag uw naam, geboortedatum, naam werkgever (bestuur) en personeelsnummer opgeven. U ontvangt binnen 48 uur een link om een nieuw wachtwoord aan te maken waarna u uw salarisgegevens online kunt opvragen.
 3. Waar kan ik terecht voor mijn jaaropgave?
  Uw jaaropgave kunt u vinden in uw Youforce omgeving. Heeft u geen toegangsgegevens meer? Dan neemt u contact op via email: helpdesk@ohm.nl. Graag uw naam, geboortedatum, naam werkgever (bestuur) en personeelsnummer opgeven. U ontvangt binnen 48 uur een link om een nieuw wachtwoord aan te maken waarna u uw jaaropgave online kunt opvragen.
Bekijk alle vragen binnen dit thema