Nieuwsoverzicht

AVG-afdeling weer op volle sterkte

bron: OHM dienst: AVG-ondersteuning

Subsidie vrijroosteren leraren

bron: OHM

eHerkenning en UWV werkgeversportaal

bron: OHM

Salaristabellen PO per 1 juli bijgesteld

bron: POraad

Overleg CAO PO afgebroken

bron: OHM

Publicatie jaarverslag 2018 op website

bron: POraad

Kantoor OHM gesloten met feestdagen

bron: OHM

Nieuwe collega afdeling Huisvesting & Onderhoud

bron: OHM dienst: Huisvesting en Onderhoud

Vergoeding eerste ziektedag vervanger zonder lesbevoegdheid

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening
Archief
 

OHM-magazine

Bekijk onze magazines online.

OHM-magazine
Voorjaar 2019

OHM-magazine Najaar 2018

OHM-magazine
Najaar 2018