Nieuwsoverzicht

Vaststelling bekostiging Primair Onderwijs 2019-2020

bron: OHM dienst: Financiële dienstverlening

Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds 2020

bron: OHM dienst: Financiële dienstverlening

BTW voor digitaal leermateriaal waarschijnlijk naar 9 procent

bron: OHM dienst: Financiële dienstverlening

Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 vastgesteld

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Vrijstelling instroomtoets bij aanname uitkeringsgerechtigde

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Verzelfstandiging OHM

bron: OHM

Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs

bron: Ministerie van OCW dienst: Personele dienstverlening

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Reglement Participatiefonds schooljaar 2019-2020 vastgesteld

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening
Archief
 

OHM-magazine

Bekijk onze magazines online.

OHM-magazine Special, oktober 2019

OHM-magazine
Special, oktober 2019

OHM-magazine
Voorjaar 2019

OHM-magazine Najaar 2018

OHM-magazine
Najaar 2018