Verzorging van de volledige personeels- en salarisadministratie, levering van online managementinformatie, opstellen van strategische personeelsplanningen, adviseren over rechtspositieregelingen, CAO-bepalingen en overige wet- en regelgeving.

Personele dienstverlening

Begeleiding van het totale verzuimproces, werken aan een efficiënt verzuimsysteem, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en adviseren over mogelijkheden voor preventie en verzuimreductie.

Casemanagement

Het betalingsverkeer verzorgen, facturen verwerken, de boekhouding voeren, begrotingen en jaarverslag opstellen, financiële managementinformatie leveren en archiveren conform wettelijke richtlijnen.

Financiële dienstverlening

Advies, begeleiding en ondersteuning op bouwkundig, technisch en financieel gebied van huisvesting en buitenterrein. Ondersteuning bij nieuw- en verbouwprojecten, zowel strategisch als op uitvoeringsniveau.

Huisvesting en Onderhoud

Een adviseur op locatie met expertise op het gebied van financieel- of personeelsmanagement. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een meerjarenbegroting, het verwerken van salarisgegevens of advies op het gebied van rechtspositie.

Detachering

Inhuur van secretariële ondersteuning, of vervanging bij uitval van een schoolleider. Extra: de mogelijkheid gebruik te maken van moderne vergaderruimtes.

Bestuursondersteuning

Voldoen aan de AVG-privacyregelgeving met betrekking tot de wijze waarop persoonsgegevens van leerlingen en docenten worden verzameld, bewaard en gebruikt.

AVG-ondersteuning

Gebruiksvriendelijke en veilige digitale leer- en werkomgeving voor besturen en scholen. Na een eenmalige aanmelding zijn alle documenten, bestanden, officesystemen en contactpersonen beschikbaar vanaf je eigen persoonlijke startpagina.

Mijnonderwijsportaal