VO-raad roept leden op krachten te bundelen tegen forse verhoging licentietarief Magister

4 JUN ‘20
Bron: Klantennieuws
dienst: Bestuursondersteuning

Een groot aantal besturen in het voortgezet onderwijs heeft een brief van Magister (IddinkGroup) ontvangen waarin is aangegeven dat het licentietarief voor het schooljaar 20/21 over het geheel genomen met ongeveer 30% wordt verhoogd.

Vanuit een aantal besturen is hierna aan de coöperatie SIVON gevraagd om de krachten te bundelen en met de Iddinkgroep in gesprek te gaan over deze tariefsverhoging. SIVON inventariseert bij hoeveel en welke besturen deze situatie zich voordoet en voor hoeveel leden zij het gesprek in kunnen gaan.

Indien u lid bent van SIVON dan heeft u 25 mei 2020 een mail ontvangen met het verzoek de wensen kenbaar te maken. Bent u geen lid van SIVON maar u wilt dat SIVON ook namens u het gesprek aangaat met Magister dan kunt u een e-mail sturen naar info@sivon.nl .


SIVON adviseert om de betaling van de factuur voor het gebruik van Magister momenteel aan te houden, als u wilt deelnemen aan deze actie. SIVON kan dan namens de deelnemende schoolbesturen formeel bezwaar maken tegen deze factuur indien het gesprek met de Iddinkgroep onvoldoende resultaat oplevert. Om deel te nemen aan deze krachtenbundeling is het wel noodzakelijk dat u lid wordt van SIVON.

N.B.: Magister schrijft een deel van de prijsverhoging toe aan wijzigingen in verband met wetstrajecten, zoals de invoering van het ECK iD, de koppeling met de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO en de introductie van RIO. De VO-raad zal namens zijn leden in gesprek gaan met OCW over de bekostiging hiervan.