Bijstelling bekostiging Voortgezet Onderwijs 2018 en 2019

4 OKT ‘18
Bron: OHM

In 2018 zijn de salarissen conform de cao VO 2018-2019 aangepast. Op 30 augustus heeft de minister de bijstelling van zowel de personele als de materiële bekostigingsbedragen voor 2018 en 2019 bekend gemaakt.

De aanpassingen:
De materiele vergoedingen zijn voor 2018 met terugwerkende kracht verhoogd met 1,59 procent. De bedragen 2019 zijn voorlopig gelijk aan de bijgestelde bedragen van 2018.

De personele vergoedingen zijn voor 2018 met terugwerkende kracht verhoogd met 2,61 procent. De bedragen voor 2019 zijn voorlopig gelijk aan de bijgestelde bedragen van 2018, waarbij alleen de GPL van het onderwijzend personeel met 0,21 procent is verhoogd.

De regeling is bekend gemaakt in de Staatscourant van 21 september 2018.