Salarisaanpassingen vooruitlopend op een nieuwe CAO-PO

9 NOV ‘15
Bron: OHM

Voor het PO worden de overeengekomen salarisaanpassingen binnenkort doorgevoerd in Raet. Het betreft de eenmalige € 500 bruto (naar rato van de betrekkingsomvang) en de 1,25% verhoging per 1 september 2015.

Vanwege het tijdstip waarop dit bekend is geworden is Raet niet meer in staat de aanpassingen nog in november door te voeren; OHM is hierin van Raet afhankelijk.

In tegenstelling tot wat de PO-raad aangeeft worden de aanpassingen dus pas in december met terugwerkende kracht doorgevoerd en niet in november.

Wellicht ten overvloede: de aanpassingen voor het VO zijn wel in november doorgevoerd.