Ruimte over? Verhuren mag

19 MRT ‘19
Bron: OHM

Schoolbesturen mogen lokalen die niet worden gebruikt, verhuren aan andere instanties zoals bijvoorbeeld kinderopvang. Hiervoor is wel toestemming van de gemeente nodig, anders is de huurovereenkomst nietig. De opbrengsten van de verhuur mag het schoolbestuur ten goede laten komen aan de school. Maar let op, de huurders hebben echter geen huurbescherming (art. 108 WPO) want het pand is (economisch) eigendom van de gemeente, en zodra de gemeente de verhuurde ruimte nodig heeft voor onderwijsactiviteiten kan de gemeente de ruimte opeisen. Het is daarom verstandig om de verwijzing naar art. 108 WPO daadwerkelijk in de huurovereenkomst tussen schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie op te nemen.