Premieheffing voor poolmedewerkers Participatiefonds

10 SEP ‘18
Bron: OHM

Vanaf 1 augustus (ingang van reglementsjaar 2018-2019) moeten schoolbesturen premie af gaan dragen aan het Participatiefonds voor poolmedewerkers. Dit was tot 1 augustus nog niet het geval. Deze verandering vindt plaats, omdat er een onterechte en ongewenste situatie bestond. Bij het ontslag van poolmedewerkers kwam de werkloosheidsuitkering namelijk volledig ten laste van het collectief, terwijl deze medewerkers geen premie aan het Participatiefonds hadden afgedragen.
Voor het Vervangingsfonds blijft de situatie van de poolers ongewijzigd: er wordt geen premie berekend.

Meer informatie vindt u op: www.vervangingsfonds.nl