Participatiefonds: reactietermijnen worden tijdelijk stopgezet

30 MRT ‘20
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

Om de schoolbesturen tijdens de sluiting zoveel als mogelijk administratief te ontlasten gedurende de coronacrisis, heeft het participatiefonds (PF) besloten om de termijnen uit het regelement tijdelijk stop te zetten. Meer informatie over deze tijdelijke maatregelen is te vinden via https://www.vfpf.nl/actueel/coronavirus-reactietermijnen-reglement-pf-tijdelijk-stopgezet?utm_medium=email.