Verstoring aanlevering personeelsgegevens DUO

2 APR ‘19
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

DUO is tot de conclusie gekomen dat de nieuwe controles op de door de scholen aangeleverde personeelsgegevens te rigoureus zijn ingevoerd. Hierdoor zijn namelijk alle aangeleverde personeelsgegevens uit Q4 en de jaargegevens van 2018 afgekeurd. DUO heeft besloten dat de controles worden aangepast, en dat de reeds aangeleverde gegevens opnieuw worden ingelezen. Vervolgens krijgen de scholen via DUO de juiste feedback over het al dan niet succesvol verwerken van de aanlevering. Alle tot nu toe verstuurde berichten vanuit DUO met herinneringen om de gegevens van 2018 tijdig op te sturen, kunnen worden genegeerd.