Onterecht verstuurde e-mail vanuit DUO naar schoolleiders

2 APR ‘20
Bron:

Afgelopen nacht heeft DUO een bericht verstuurd naar schoolleider over het aanleveren van personeelsgegevens met de titel :''Rappel voor levering van personeelsgegevens over de periode: 2019''. Dit bericht is onjuist verstuurd.

Het bericht is bekend bij Visma|Raet en zij zijn hier nu over in gesprek met DUO. Visma|Raet zal waar nodig de nieuwe gegevens aanleveren. DUO zal dan melden aan de besturen wanneer aanlevering juist is gegaan.Vooralsnog is er geen actie vanuit schoolleiders nodig. Indien dat wel het geval is krijgt u hier bericht over.