OHM sluit exclusief contract met Coo7: een volledig HRM-instrument is nu onder handbereik

25 NOV ‘15
Bron: OHM

Medewerker Ontwikkeling Onderwijs Interactief, MOOI, is ontwikkeld door Coo7. MOOI is een digitaal platform dat op organische wijze de ontwikkeling van onderwijsmedewerkers entameert, enthousiasmeert, verbindt en bestendigt.

Op 20 november 2015 heeft OHM, samen met drie andere onderwijsbureaus, een exclusief contract gesloten met Coo7. U kunt daardoor als klant van OHM gebruik maken van een aantal aantrekkelijke voorwaarden voor MOOI:

  • Het product is scherper geprijsd,

  • MOOI is ook in beperktere versies beschikbaar,

  • En is tegen een zeer aantrekkelijk bedrag uit te breiden met E-learning van Heutink.

Wat is MOOI

Het is een interactief HRM-instrument, ontwikkeld door Coo7, dat het begrip ‘een leven lang leren’ voedt en vastlegt in een digitaal bekwaamheidsdossier met behoud van privacy en doorlopende juridische borging. De medewerker staat centraal, er wordt een natuurlijk appèl op hem/haar gedaan, waardoor authentiek gedrag en ontwikkeling een symbiotisch geheel vormen.

Wat maakt MOOI anders

MOOI voldoet aan de eisen zoals die in de Wet BIO zijn gesteld en aan het digitale bekwaamheidsdossier, zoals deze nu in ontwikkeling is bij het Lerarenregister en het Schoolleidersregister. De legitimering ligt onder meer in het starten met een objectieve nulmeting die de 7 competenties PO en VO toetst en legitimeert, en handvatten biedt voor de ontwikkeling ervan. Naast een nulmeting voor de leerkracht/docent is deze er ook voor de directeur en de IB’er uit het PO.

Interactieve uitwisseling

Vorenstaande vormt de basis voor dit overzichtelijke en plug&play Instrument. De MOOI-modules, competenties c.q. deelgebieden zijn waar nodig gekoppeld aan elkaar, denk bijvoorbeeld aan het POP en Portfolio en SBU. Hierdoor voeden ze elkaar vanuit hun eigen dynamiek en dragen er zorg voor dat bepaalde gegevens maar één keer ingevuld dan wel verzameld hoeven te worden en er in het systeem gecommuniceerd wordt vanuit geschakelde structuren.

Strategisch opleiden

Doordat in MOOI makkelijk inzicht verkregen wordt in de (basis)vaardigheden van alle medewerkers en de extra verkregen vaardigheden, kan er een gericht scholingsplan opgezet worden voor de gehele organisatie. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van de kennis die intern aanwezig is; dat kan bijvoorbeeld door via de benchmark-tool een excellente collega te koppelen aan de collega(s) die op de bewuste vaardigheid niet voldoende competent zijn.

E-learning

Heutink trainingen biedt voor het Primair Onderwijs op dit moment ruim 40 modules. Een mooi breed aanbod, waarbij het ook mogelijk is om profielen samen te stellen, bv voor startende leerkracht, rekenen, taal of onderbouw. En natuurlijk zit Heutink trainingen niet stil en wordt het brede aanbod aan modules nog steeds verder uitgebreid!

Voor meer informatie vindt u hier de complete flyer of neem contact op met uw clustermanager of met John G. de Leeuw.

Op onze eerstvolgende klantenmiddag op 28 januari 2016 krijgt u een uitgebreide presentatie.