OCW-regeling subsidie korte scholingstrajecten VO verlengd

19 NOV ‘18
Bron: Ministerie van OCW

Met de invoering van nieuwe profielen in het beroepsgerichte vmbo, een jaar geleden, is een tiental nieuwe profielvakken geïntroduceerd. Veel van die nieuwe profielvakken zijn een samenvoeging van oude afdelingsvakken. Leraren die bevoegd en bekwaam waren voor een van deze vakken, zijn dat niet meteen ook voor het nieuwe profiel. Om dit te verhelpen zijn kortlopende scholingstrajecten opgezet. Sinds 2017 biedt de ‘Regeling subsidie korte scholingstrajecten’ de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het volgen van korte scholingstrajecten die tot een bevoegdheid leiden. Het ministerie van OCW heeft de subsidieperiode verlengd voor de kalenderjaren 2019 en 2020.

Klik hier voor meer informatie.