Nieuwe formulieren in Youforce Self Service

21 JUN ‘16
Bron: OHM

Er zijn twee nieuwe formulieren toegevoegd aan Self Service:
1. Aanstelling corrigeren
2. Wijzigen functie en/of salarisschaal.


Meer informatie kunt u vinden in de gebruikershandleiding, deze vindt u in de Self Service omgeving in het linker menu onder “Help”.
In deze handleiding wordt ook aangegeven wat de nieuwe of gewijzigde onderdelen zijn.

In de Self Service omgeving staat altijd de laatste versie van de handleiding. Het is daarom niet raadzaam het bestand zelf op de eigen computer te bewaren.

Wij vragen u deze informatie te verspreiden binnen uw organisatie.