Herrekening pensioenpremie

21 MRT ‘17
Bron: OHM

In maart 2017 heeft het ABP met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de pensioengrondslag verhoogd, waardoor voor de werknemers en de werkgevers een hogere pensioenpremie wordt berekend.

Deze herrekening wordt op uw salarisstrook van maart 2017 zichtbaar als “Herrekend vanaf januari”.

De verhoging van de pensioengrondslag vindt nog zijn oorsprong in 2016. In juli 2016 is onder de noemer eenmalige uitkering een salarisverhoging berekend vanaf januari 2016. Deze verhoging is niet meegenomen in de pensioengrondslag. Na overleg tussen de sociale partners en het ABP is besloten deze verhoging in 2017 toe te passen.

De kleine verhoging van de premie die dit tot gevolg heeft, wordt met het salaris over maart verrekend. De hogere premie leidt ook tot een fractioneel hoger pensioen.