Tweede bijeenkomst privacywetgeving OHM & De Clercq

30 JAN ‘18
Bron: OHM

Wegens grote belangstelling hebben De Clercq Advocaten Notariaat en Onderwijsbureau Hollands Midden op 30 januari 2018 een tweede bijeenkomst georganiseerd over de nieuwe privacywetgeving.

Een school moet steeds balanceren tussen de privacy van de leerling, het belang en de rechten van ouders, als ook de privacy van haar werknemers.

Per 25 mei 2018 zal nieuwe wetgeving van toepassing zijn en die heeft ook impact op onze onderwijsorganisaties. Wat is er voor mij gewijzigd? Welke actie moet ik ondernemen en welke risico’s loopt de schoolorganisatie als ze nog geen actie hebben ondernomen? Wat moet en mag een school afgeven aan een ouder als deze het leerlingdossier opvraagt? In hoeverre moet de school rekening houden met de privacy van docenten als er persoonlijke notities in het dossier zitten? Dat zijn zomaar een paar vragen die opkomen en waarover u in onze bijeenkomst wordt bijgepraat.

De nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt voor de hele Europese Unie en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet versterkt en breidt privacyrechten van mensen uit én zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Natascha van Duuren en Anneloes Korremans hebben iedereen bijgepraat en tijdens de lunch zijn ervaringen uitgewisseld met andere deelnemers, de advocaten van De Clercq of de aanwezige medewerkers van OHM.

U kunt contact met OHM of De Clercq opnemen als u meer wilt weten.

Voor onderwijsorganisaties heeft OHM een aanbod om invulling te geven aan de "Functionaris Gegevensbescherming" en te ondersteunen bij de implementatie van de AVG. Daarmee kunt u voldoen aan de wettelijke eis om per 25 mei 2018 een Functionaris Gegevensbewcherming te hebben, omdat u deze heeft ingehuurd. Neem voor meer informatie contact op met uw clustermanager Nanne Groeneveld of Gert Bor, of met onze directeur John G. de Leeuw.

Op 6 maart 2018 hebben we alle klanten rechtstreeks geïnformeerd over de te ondernemen actie in het kader van de AVG.