Eenmalig geld voor onderwijs

20 NOV ‘19
Bron: POraad
dienst: Personele dienstverlening

De PO-Raad, VO-Raad, vakbonden en het ministerie van OCW hebben een convenant ondertekend waarmee extra geld vrij komt voor het primair en voortgezet onderwijs. Meer informatie