Nieuwsoverzicht - Personele dienstverlening

Vergoeding eerste ziektedag vervanger zonder lesbevoegdheid

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Lerarenbeurs kan worden aangevraagd

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Aanspreekpunt rechtspositie: Jacqueline Pötgens

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Verstoring aanlevering personeelsgegevens DUO

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

DUO aanlevering Q4 2018 afgekeurd

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Aanleveren en bewaarplicht zwangerschapsverklaring

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening
 

OHM-magazine

Bekijk onze magazines online.

OHM-magazine
Voorjaar 2019

OHM-magazine Najaar 2018

OHM-magazine
Najaar 2018