Nieuwsoverzicht - Personele dienstverlening

Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs

bron: Ministerie van OCW dienst: Personele dienstverlening

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Reglement Participatiefonds schooljaar 2019-2020 vastgesteld

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Vergoeding eerste ziektedag vervanger zonder lesbevoegdheid

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Lerarenbeurs kan worden aangevraagd

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Aanspreekpunt rechtspositie: Jacqueline Pötgens

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Verstoring aanlevering personeelsgegevens DUO

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

DUO aanlevering Q4 2018 afgekeurd

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening
 

OHM-magazine

Bekijk onze magazines online.

OHM-magazine
Voorjaar 2019

OHM-magazine Najaar 2018

OHM-magazine
Najaar 2018