Nieuwsoverzicht - Personele dienstverlening

Subsidiemogelijkheid voor coaching schoolleiders verzuimaanpak

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Eenmalig geld voor onderwijs

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

CAO VO stilzwijgend verlengd

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 vastgesteld

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Vrijstelling instroomtoets bij aanname uitkeringsgerechtigde

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs

bron: Ministerie van OCW dienst: Personele dienstverlening

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Reglement Participatiefonds schooljaar 2019-2020 vastgesteld

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Vergoeding eerste ziektedag vervanger zonder lesbevoegdheid

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening
 

OHM-magazine

Bekijk onze magazines online.

OHM-magazine Special, oktober 2019

OHM-magazine
Special, oktober 2019

OHM-magazine
Voorjaar 2019

OHM-magazine Najaar 2018

OHM-magazine
Najaar 2018