Compensatie transitievergoeding in 2020

19 MRT ‘19
Bron: POraad

De regeling compensatie transitievergoeding is een uitwerking van de wet over de compensatie van betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Per 1 april 2020 kan bij het UWV bij ontslag naar aanleiding van langdurige arbeidsongeschiktheid compensatie van betaalde transitievergoeding worden aangevraagd. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot juli 2015.

Om in aanmerking te komen voor de bedoelde compensatie moeten een aantal vastgestelde documenten aangeleverd worden bij het UWV. Werkgevers die gebruik willen gaan maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd alle documenten over het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding, te bewaren.

OHM zal, in overleg, inventariseren voor welke situaties er aanspraak gemaakt kan worden op deze compensatie. Na de zomervakantie volgt meer informatie hierover.
Klik hier voor meer informatie over de regeling.