CAO VO 2020

26 JUN ‘20
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Bestuursondersteuning dienst: Personele dienstverlening

De VO raad en de onderwijsbonden hebben -na de eerdere overeenstemming op 9 april- de nieuwe CAO gepresenteerd voor het onderwijs 2020. De nieuwe CAO is geldig tot 1 januari 2021.

Hoofdpunten uit de CAO VO 2020:

Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvangen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% vanaf 1 maart 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en volgt in juni een eenmalige uitkering van 750 euro.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en professionalisering. Ook hebben cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.

De CAO voortgezet onderwijs 2020 is hier te lezen.