Bijstelling bekostiging Primair Onderwijs 2018-2019

4 OKT ‘18
Bron:

In 2018 zijn de salarissen conform de cao PO 2018-2019 aangepast. De minister heeft op 12 september 2018 de bijstelling van de personele bekostigingsbedragen voor 2018-2019 bekend gemaakt.

De aanpassingen:
De personele vergoedingen zijn voor 2018-2019 verhoogd. Na de eerdere verhoging van de bekostiging voor het schooljaar 2017-2018 kan de volgende vergelijking met betrekking tot de gemiddelde personeelslast (GPL) worden gemaakt. De genormeerde GPL wordt gebruikt voor de bepaling van de bekostiging.

Bedrag

Bedrag

Stijging

Bedrag

Stijging

Gemiddelde personeelslast

2016-2017

2017-2018

in %

2018-2019

in %

Leraren

€62.596,77

€65.875,59

5,24%

€67.843,29

2,99%

Directie

€79.693,90

€81.604,96

2,40%

€82.819,24

1,49%

De verhogingen gelden voor het hele schooljaar 2018-2019. De verhoging over de maanden augustus t/m oktober wordt door het Ministerie van OCW in oktober 2018 betaald.

De regeling is bekend gemaakt in de Staatscourant van 24 september 2018.

De materiele vergoedingen worden voor 2019 verhoogd met 1,5 procent. De regeling hiervoor wordt binnenkort gepubliceerd.

In het budget voor personeel en arbeidsmarktbeleid is m.i.v. 2018-2019 een bedrag van € 155,55 per leerling opgenomen voor werkdrukmiddelen. Dit bedrag zal ook gelden voor de twee daaropvolgende schooljaren waarna het in het schooljaar 2021-2022, na een tussenevaluatie in 2020, wordt verhoogd naar € 285 per leerling.