ABP stelt nieuwe premies vast voor 2016

30 NOV ‘15
Bron: OHM

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) heeft op haar website de nieuwe premies voor 2016 bekend gemaakt.

Ontwikkeling pensioenpremie 2016

2015

2016

Daling

Pensioenpremie werknemer

6,27%

5,34%

-0,93%

Pensioenpremie werkgever

13,33%

12,46%

-0,87%

Totaal

19,60%

17,80%

-1,80%

Premie VPL

2,60%

2,30%

-0,30%

Deze premie-aanpassingen betekenen voor de loonontwikkelingen in 2016 het volgende.

De loonkosten voor de werkgever dalen als gevolg van deze aanpassingen met 1,17% (0,87% + 0,30%). De daling van de premie voor de werknemer met 0,93% levert geen daling van de loonkosten op. Deze daling zit in het bruto-netto traject en levert de werknemer een hoger netto loon op.

Het ABP geeft op de daling van de premie de volgende toelichting.

Premieopslag

Het ABP-bestuur tekent aan dat er mogelijk vanaf 1 april 2016 een premieopslag moet worden ingevoerd. De hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2015 is daarvoor bepalend. In januari 2016 bepaalt het ABP-bestuur of die opslag er komt.

Reden premiedaling

De premie daalt onder andere door de overgang van loon- naar prijsindexatie. De verhoging van het ABP NabestaandenPensioen per 1-1-2016 zorgt ervoor dat de premie hoger wordt. Ook de invoering van de nieuwe pensioenregels heeft een verhogend effect op de premie. Per saldo komt de kostendekkende premie uit op 17,8%. De pensioenpremie is de premie voor ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen.

Indexatie

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2016 niet verhogen. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad, 99,3% op 31 oktober 2015, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.