Aanvragen Lerarenbeurs 2018-2019

31 MEI ‘18
Bron: OHM

Leerkrachten die investeren in hun eigen ontwikkeling en professionalisering investeren tegelijkertijd in beter onderwijs voor hun leerlingen. Met de lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Via de lerarenbeurs ontvangt een leraar een stevige financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. De lerarenbeurs voor het schooljaar 2018-2019 kan worden aangevraagd tot en met 30 juni 2018.

Informatie over alle mogelijkheden en voorwaarden staan hier op de website van DUO.