Aanpassing op Regeling eerste opvang nieuwkomers VO

15 JUL ‘20
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Bestuursondersteuning

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob heeft de Regeling voor het voortgezet onderwijs: aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo aangescherpt. In verband met enkele technische wijzigingen en het extra bedrag per nieuwkomer in het voortgezet onderwijs dat ter beschikking wordt gesteld in verband met de uitbraak van COVID-19.

Met het aanscherpen van de artikelen wordt de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo aangepast als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Door de uitbraak van COVID-19 moeten scholen in het voortgezet onderwijs sinds 16 maart onderwijs op afstand verzorgen. Afstandsonderwijs is voor nieuwkomers extra moeilijk, omdat zij de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreken. Daarnaast missen nieuwkomers vaak de begeleiding door hun ouders, aangezien de ouders in veel gevallen de Nederlandse taal niet spreken. Er is dus een risico dat deze leerlingen onderwijsachterstanden oplopen en dat hun ontwikkeling stagneert.

Daarom wordt met deze wijzigingsregeling in 2020 eenmalig extra aanvullende bekostiging voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs toegekend. Dit biedt de scholen de mogelijkheid om opgelopen onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te mitigeren en nieuwkomers een stevige start te geven in het Nederlandse onderwijs. In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwkomers eerste categorie en nieuwkomers tweede categorie. Deze onderverdeling houdt verband met de verblijfsduur van de nieuwkomer in Nederland. Voor deze eenmalige extra aanvullende bekostiging geldt dat scholen voor beide categorieën nieuwkomers hetzelfde aanvullende bedrag krijgen. Het gaat om een bedrag van € 1.052,27 per nieuwkomer. Dit bedrag komt overeen met het aanvullende bedrag dat scholen in 2020 per kwartaal ontvangen voor een nieuwkomer tweede categorie.

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele foutieve verwijzingen in de regeling te herstellen.

De gewijzigde artikelen in de Regeling zijn hier te lezen