40-urige werkweek en compensatie bij zwangerschaps- en bevallingsverlof

3 JUL ‘15
Bron: OHM

Vanaf 1 augustus 2015 gaat het primair onderwijs werken met een 40-urige werkweek. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop wordt omgegaan met het samenvallen van vakantieverlof met verlofvormen vanuit de Wet arbeid en zorg.

In de CAO 2014-2015 is nu opgenomen dat als zwangerschaps- en bevallingsverlof samenvalt met de zomervakantie, de werknemer recht heeft op compensatie tot maximaal 120 uur. Voor de overige vakantieweken bestond geen recht op compensatie als deze samenvielen met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Vanaf 1 augustus 2015 is deze cao-regeling echter niet meer in overeenstemming met de Wet arbeid en zorg.

Een werknemer krijgt vanaf het moment dat de 40-urige werkweek ingaat een vastgesteld aantal vakantiedagen ter beschikking. Dit in tegenstelling tot voorheen, toen enkel geregeld was dat een leerkracht vrij was in de schoolvakanties. In de Wet arbeid en zorg is opgenomen dat dagen waarop een werknemer zijn arbeid niet verricht wegens zorgverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, ouderschapsverlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof, niet kunnen worden aangemerkt als vakantiedagen.

Dit betekent dat een werknemer vanaf 1 augustus 2015 recht heeft op compensatie van alle vakantieweken als deze weken samenvallen met een van de hierboven genoemde verlofsoorten