Huisvesting en Onderhoud

Beheer, onderhoud en nieuwbouw

Een prettige, functionele huisvesting voor docenten en leerlingen draagt bij aan betere resultaten in het onderwijs. Effectief vastgoedbeheer vraagt echter om vakkennis op het gebied van het (ver)bouwen en onderhouden van panden. OHM heeft specialisten die kunnen adviseren en praktisch ondersteunen op zowel bouwkundig, installatietechnisch en financieel gebied. Ook kan OHM schoolbesturen assisteren bij nieuw- en verbouwprojecten.

Beheer en onderhoud

 • Opstellen van onderhoudsplannen
 • Aanvragen van offertes
 • Regie voeren over beheer en onderhoudswerkzaamheden
 • Opstellen van meerjarenplanning en -begroting
 • Begeleiden van 2-jaarlijkse schouw

Nieuw- en verbouwprojecten

 • Begeleiden van ontwerpteams bij nieuwbouw
 • Aanbesteden van (ver)bouwwerkzaamheden
 • Projectleider tijdens de bouwwerkzaamheden

Voor meer informatie, een kennismakingsgesprek of een offerte op maat.

071-51 666 00
info@ohm.nl

Naar contact

Relevant nieuws

Nieuwe collega afdeling Huisvesting & Onderhoud

bron: OHM dienst: Huisvesting en Onderhoud
Meer relevant nieuws

Vraag & antwoord in “Huisvesting en Onderhoud”

 1. Wij willen voor de leerlingen en personeel de luchtkwaliteit van de school verbeteren, wat te doen?
  Een gezond binnenmilieu is belangrijk voor de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Met een goed ventilatiesysteem kunt u hiervoor zorgen. Hiervoor zijn een 5-tal meest toegepaste systemen in de markt:
  -Decentrale ventilatie met natuurlijke toevoer
  -Decentrale ventilatie met mechanische toevoer
  -Decentrale ventilatie met geïntegreerde verwarming
  -Decentrale balansventilatie met WTW
  -Centrale balansventilatie met WTW

  Het is raadzaam om uw uitgangspunten en verwachtingen te bepalen en dan voor een advies op maat een goede adviseur in te schakelen. Kijk bij het bepalen van uw keuzes voor een ventilatiesysteem met- of zonder verwarming / koeling, niet alleen naar de aanschafkosten, maar ook naar de exploitatiekosten voor energie en onderhoud. De investering voor de aanleg van een luchtbehandelingsinstallatie zijn (geheel of gedeeltelijk) voor het schoolbestuur. Sommige gemeente(n) lijken bereid (deels) bij te dragen aan deze gebruiksverbetering.
 2. Wij willen het schoolgebouw voorzien van zonnepanelen, mag dat?
  Ja, dat mag. Het schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor de financiering of exploitatieovereenkomst. Overigens is het verstandig ook het energieverbruik van uw schoolgebouw op andere manieren te verduurzamen. De specialisten van OHM zijn u graag van dienst met maatwerkadvies voor de verbetering van de energieprestaties van uw gebouw en installaties en kunnen voor u ook de uitvoering van deze maatregelen/verbeteringen begeleiden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
 3. Is er een wettelijke verplichting om mijn school te verduurzamen?
  Dit geldt niet voor bestaande schoolgebouwen (tenzij het energieverbruik >50000 kWh of >25000 m3 is), maar wel voor nieuwbouw. De overheid doelstelling (energie akkoord) voor nieuwbouw is een bijna energie neutrale schoolgebouwen (BENG) per 2020. Voor bestaande (school)gebouwen met uitzondering van monumenten wordt wel gestreefd naar een gemiddeld energielabel A per 2030 en een energie neutrale gebouwde omgeving per 2050. Echter het wel verduurzamen van uw school genereert een kwalitatieve inhaalslag voor uw gebouw en installaties met verbetering van gezondheid, comfort en lagere exploitatielasten tot gevolg. Er zijn in diverse gemeenten zogenaamde Greendeal initiatieven beschikbaar waarbij verduurzamingsmaatregelen onder gunstige investeringscondities kunnen worden gefinancierd.
Bekijk alle vragen binnen dit thema