Werken bij OHM

OHM heeft op dit moment de volgende drie vacatures:

Vacature: Specialist AVG (fulltime)

1. wordt door onze klanten ingehuurd als Functionaris Gegevensbescherming (structureel)
2. helpt klanten door in kaart te brengen hoe ze er op dit moment voorstaan en maakt een plan van aanpak om te komen tot een goede basis om aan de AVG te kunnen voldoen (incidenteel)
3. helpt klanten bij de uitvoering van dat plan van aanpak (incidenteel)
4. helpt klanten met het bijhouden van de AVG vereisten, zoals diverse registers en procedures (structureel)

Bij OHM is reeds een specialist AVG werkzaam, voor een tweede is deze vacature. De specialist AVG wordt ondersteund door een medewerker AVG, die administratieve ondersteuning biedt, met name op de deelgebieden 2 en 4, zoals hiervoor genoemd. OHM maakt gebruik van specifieke software voor de AVG genaamd Privacy Control Center (PCC).

Het is een functie op HBO niveau ingeschaald in schaal 10 CAO-PO; de functie moet nog definitief worden gewaardeerd. Afhankelijk van het functioneren, de complexiteit van de uit te voeren opdrachten bij de klanten en de mate van ondernemerschap, is op termijn schaal 11 ook mogelijk.

Reageren? Stuur je motivatiebrief en CV naar Sigridbouwmeester@ohm.nl.

Vacature: Assistent manager huisvesting (24 uur)

Gezocht: MBO'er met een bouwkundige achtergrond. Voor de functie van assistent manager huisvesting op een school. Hij of zij kan wat ons betreft snel aan de slag. Interesse? Neem contact op met de heer John Kaptein via johnkaptein@ohm.nl.

Vacature: Technisch adviseur vastgoed (fulltime)

OHM doet meer dan bedrijfsvoering. De afdeling Huisvesting & Onderhoud verzorgt advies, begeleiding en ondersteuning op bouwkundig, technisch en financieel gebied van schoolpanden en buitenterreinen. Ook kunnen de specialisten van OHM ondersteunen bij nieuw- en verbouwprojecten, zowel op strategisch als op uitvoeringsniveau.

De afdeling bestaat momenteel uit de manager vastgoed, twee technisch adviseurs en een projectmanager. Vanwege de snelle groei van het aantal klantenopdrachten kunnen wij een nieuwe collega goed gebruiken.

De functie

De technisch adviseur vastgoed adviseert de klant over en levert bijdragen aan het planmatig en dagelijks onderhoud voor het vastgoed van de klant, werkt concrete (meerjaren)onderhoudsplannen uit en ondersteunt de klant bij de uitvoering hiervan. De technisch adviseur vastgoed legt verantwoording af aan de manager vastgoed over de kwaliteit en de kwantiteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Werkzaamheden

 • Actualiseert de meerjarenonderhoudsplannen inclusief de bijbehorende meerjarenbegrotingen. Draagt zorg voor tijdige, juiste en volledige beschikbaarheid van informatie en gegevens. Doet voorstellen tot verbetering als basis voor besluitvorming. Hiervoor coördineert en inventariseert de technische adviseur vastgoed de technische informatie/gegevens en analyseert hij het gerealiseerde mutatie- en serviceonderhoud. De technisch adviseur verwerkt, interpreteert en vertaalt de bevindingen naar actualisatie/invulling meerjarenonderhoudsplanning en –begroting. Werkt voorstellen voor onderhoudsplanning en begroting uit, stemt af met schoolbesturen/VvE en licht voorstellen voor besluitvorming toe.
 • Bereidt de aanbestedingen voor over planmatige onderhoudsactiviteiten in aansluiting op de feitelijke technische staat van het vastgoed. Vraagt offertes aan, controleert of deze aansluiten op de vraagstelling, het Programma van Eisen en het budget. Verzorgt de aanbestedingen van planmatig onderhoud, selecteert aannemers, verstrekt informatie en geeft de nodige toelichtingen. Beoordeelt de offertes, adviseert over de opdrachtverstrekking en maakt concrete (prijs)afspraken.
 • Verzorgt de inkoop van diensten en externe aannemers van zowel eenmalige zaken als contract- en serviceonderhoud. Controleert deze op marktconforme voorwaarden en op aansluiting op de gevraagde diensten. Voert oriëntaties uit in het kader van de inzet van alternatieve oplossingen en/of nieuwe aannemers.
 • De technisch adviseur vastgoed initieert, werkt uit en implementeert de projectmatige optimalisatie op het technische vlak. Definieert vanuit signalen van de organisaties, eigen inzichten en externe ontwikkelingen en regelgeving (projectmatige) optimalisaties van het technisch beheer. Maakt voorstellen en projectplannen, met doel, budget, planning, etc. Begeleidt de uitvoering en controleert deze op de gemaakte afspraken en zorgt voor interne betrokkenheid en acceptatie bij de klanten. Levert de werken op en draagt deze over aan onze klanten.
 • Bewaakt de voortgang op financiële realisatie, overlegt daarvoor met de klant maar ook met de aannemer. Maar houdt daarbij ook de werkplanning in de gaten. Signaleert dreigende knelpunten en stelt in overleg met betrokkenen de oorzaak vast en adviseert corrigerende maatregelen.
 • Bespreekt de (dreigende) problemen met externe aannemers en maakt afspraken over het voorkomen/oplossen daarvan.
 • Definieert in overleg met intern betrokkenen informatiebehoeften inzake het technisch beheer. Werkt uit en optimaliseert de systematiek gericht op het gestructureerd verzamelen, bewerken, vastleggen en beheren van technische informatie, en maakt gebruik van ICT-toepassingen (formuleren Programma van Eisen, verzorgen standaardisaties, etc.).
 • Maakt jaarlijkse overzichten voor onderhoudsbudgetten, planningen en scorelijsten van onderhoudsklachten inclusief inzicht in oorzaken van de afwijkingen. Stelt periodieke rapportages op met de stand van zaken en een toelichting daarop over afwijkingen en/of bijzonderheden.

Speelruimte

 • De technisch adviseur vastgoed werkt binnen het kader van de beleidslijnen, richtlijnen en leidraden van OHM en van de klant alsmede de relevante wet- en regelgeving.
 • De technisch adviseur vastgoed neemt beslissingen over voorstellen op het gebied van vastgoed en bij het invoeren, bewerken, beheren en controleren van gegevens.
 • De technisch adviseur vastgoed legt verantwoording af aan de leidinggevende over de juistheid, tijdigheid, volledigheid en relevantie van de uitgevoerde werkzaamheden en over de kwaliteit van de adviezen.

Contacten

 • Onderhoudt regelmatig contact met de manager vastgoed van OHM over de beleidsontwikkeling, de voorbereiding en de uitvoering en geeft daarover advies.
 • Heeft regelmatig afstemmings- en planningscontact met de collega’s.
 • Neemt deel aan het overleg van Huisvesting & Onderhoud en het inhoudelijke vakoverleg.
 • Onderhoudt de contacten met besturen, directies, management en stafmedewerkers van scholen. Bespreekt procedures, adviezen en producten/diensten.
 • Onderhoudt regelmatig contacten met externe instanties om informatie en advies in te winnen en uit te wisselen, af te stemmen en kennis te vergaren
 • Onderhoudt regelmatig contacten met aannemers met betrekking tot het uitbesteden van werk

Vereiste opleiding/werknivieau

 • HBO werk- en denkniveau
 • HBO-opleiding op het gebied van vastgoed of een MBO-opleiding met ruime ervaring
 • Het kunnen werken met O-prognose is een pré

Kennis en competenties

 • Klantgericht
 • Proactief
 • Professioneel
 • Integer
 • Resultaatgericht
 • Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Kan goed samenwerken
 • Kan goed plannen en organiseren

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de heer John Kaptein via johnkaptein@ohm.nl

Direct reageren op de vacature? Stuur je motivatiebrief en cv naar SigridBouwmeester@ohm.nl

Werken bij Onderwijsbureau Hollands Midden? Neem voor meer informatie contact met ons op.

071-51 666 00
info@ohm.nl

Naar contact