Wijziging personele bekostiging PO 2020-2021

16 SEP ‘20
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Bestuursondersteuning dienst: Personele dienstverlening

De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In
deze regeling voor het schooljaar 2020–2021 worden de al eerder vastgestelde prijzen en bedragen,
die daarvoor noodzakelijk zijn, geactualiseerd.

Gekozen is om de eerdere regeling voor 2020–2021 in te trekken en de regeling, nu met de actualiseerde prijzen en bedragen, opnieuw te publiceren.

Dit verdient de voorkeur boven een wijzigingsregeling, omdat die, vanwege de wijziging van veel prijzenen bedragen, moeilijk leesbaar zou zijn.

De volledige opnieuw uitgegeven Personele bekostiging PO 2020-2021 kunt u hier vinden.