Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

4 SEP ‘19
Bron: POraad
dienst: Personele dienstverlening

Per 1 januari 2020 wordt de rechtspositie van het bijzonder en het openbaar onderwijs gelijkgetrokken. Medewerkers die werkzaam zijn in het (primair of voortgezet) openbaar onderwijs, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in het bijzonder onderwijs. Vanaf dat moment is het arbeidsrecht ook van toepassing op werknemers in het openbaar onderwijs.

Lees meer