Wet Invoering Extra Geboorteverlof

31 JAN ‘19
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

Met de invoering van de Wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) krijgt de vader of de partner van de moeder in verband met de geboorte van de baby de volgende verlofrechten.

  • Ongewijzigd is het kort bijzonder verlof (zie CAO artikel 8.7) op de dag(en) van de bevalling.
  • Per 2019 maakt de partner aanspraak op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling. Dit verlof dient binnen 4 weken na de geboorte opgenomen te worden.
  • Per juli 2020 maakt de partner aanspraak op extra geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Dit verlof dient binnen 6 maanden na de geboorte opgenomen te worden. Te zijner tijd zullen wij u informeren over de wijze waarop dit verlof aangevraagd kan worden.

Het is niet mogelijk voor de werkgever het (extra) geboorteverlof te weigeren. Wel kan de werkgever voorstellen het verlof anders in te roosteren als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is.
Daarnaast is per 2019 de huidige regeling adoptieverlof (eveneens CAO artikel 8.7) verruimd van vier naar zes weken.