Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

4 SEP ‘19
Bron: POraad
dienst: Personele dienstverlening

Onlangs is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen in de Eerste Kamer. Ingangsdatum van de WAB is 1 januari 2020. Dit valt gelijk met de ingangsdatum van de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren openbaar onderwijs (Wnra). Achterliggende gedachte van de WAB is dat het kabinet het voor werkgevers gemakkelijker wil maken om mensen in vaste dienst te nemen. Tevens wil het kabinet hiermee de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk verkleinen.

Lees hier de hoofdlijnen van de WAB