Voorstel vervangingspool Randstad Onderwijs

6 NOV ‘15
Bron: OHM

De consequenties van de nieuwe wet Werk en Zekerheid, die per 1 juli 2016 operationeel wordt, zijn vanaf 1 januari 2016 zichtbaar. Met name waar het gaat om de ketenproblematiek van opvolgende arbeidscontracten van de tijdelijke vervangers op de basisscholen. Als dit risico niet goed wordt beheerst kunnen vervangers een vast dienstverband aan hun arbeidsrechtelijke verleden ontlenen. Iets wat voor een schoolbestuur ongewenst kan zijn.

Onderwijsbureau Hollands Midden heeft samen met Randstand Onderwijs en een aantal schoolbesturen in de regio Leiden de handen ineen geslagen om deze vervangingsproblematiek aan te pakken. Door samen te werken met Randstad Onderwijs wordt het mogelijk om inzicht en overzicht te creëren in de vraag naar invalkrachten en het aanbod van invallers optimaal op elkaar af te stemmen.

Het zwaartepunt van het aanbod van Randstad Onderwijs komt tegemoet aan het grootste probleem van de besturen: planning en beheer van vervangers. Randstad voegt de verschillende bestanden van de scholen samen tot één kwalitatief hoogwaardig plansysteem. Daardoor bereiken we samen synergie en kunnen we met hetzelfde aantal vervangers veel meer ziekte en verlof opvangen. Bij beheer van de pool door Randstad Onderwijs hoort ook dat er zorg gedragen wordt voor aanvulling van de pool indien er onvoldoende vervangers beschikbaar zijn (werving & selectie).

Randstad Onderwijs kiest voor een persoonlijke benadering. De schooldirecteuren werken samen met een vast team van contactpersonen, die lokaal verankerd zijn en zowel de schooldirecteuren als de vervangers persoonlijk kennen. De persoonlijke benadering blijkt verder uit:

  • intake met kandidaten voor de invalpool
  • juiste vervanger op de juiste plek
  • sterke verankering in de regio

Inmiddels heeft Randstad de geïnteresseerde besturen een voorstel gestuurd. In dit voorstel blijven de scholen juridisch werkgever van alle vervangers. Uiteraard zijn er aanvullende diensten mogelijk indien er vanuit de besturen vraag is naar het uitbesteden van juridisch werkgeverschap. Randstad gaat dan graag met u in gesprek om te komen tot mogelijke oplossingen.

Omdat er ook andere initiatieven zijn in de regio Leiden, is het nog niet helemaal duidelijk hoeveel schoollocaties zullen deelnemen aan de vervangingspool van Randstad Onderwijs. Om toch per 1 januari 2016 te kunnen starten, is een prijsstaffel opgesteld naar rato van het aantal deelnemende scholen. Naar mate er meer scholen meedoen, zal de prijs van deze Randstad voorziening per deelnemer dalen.

Indien u als bestuur (alsnog) geïnteresseerd bent in het voorstel van Randstad Onderwijs dan kunt u contact opnemen met OHM, annemariekevanderklugt@ohm.nl., of voor inhoudelijke vragen, met Nanne Groeneveld, clustermanager bij OHM op 071-5166622. Ook voor het opvragen van de prijsstaffel kunt u bij ons terecht.