Vervolgafspraak organisatie Vervangingspool - Randstad Onderwijs

13 OKT ‘15
Bron: OHM

Op 17 september jl. heeft Randstad Onderwijs aan de klantbesturen van Onderwijsbureau Hollands Midden een presentatie gegeven over de mogelijkheden om de ziektevervangingen door Randstad Onderwijs te laten organiseren. De deelnemers aan deze bijeenkomst hebben de presentatie en een conceptvoorstel gekregen, met daarin de beschrijving hoe de dienstverlening van Randstad Onderwijs er uitziet.

Als u niet op de bijeenkomst van 17 september jl. bent geweest, maar wel interesse hebt in deze informatie dan kunt u deze opvragen bij Nanne Groeneveld: nannegroeneveld@ohm.nl

Op 28 oktober a.s. organiseren Randstad Onderwijs en Onderwijsbureau Hollands Midden een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp. Doel van het overleg is te komen tot samenwerkingsafspraken en het gezamenlijk uitwerken van een tijdspad om per 1 januari 2016 met de vervangingspool te kunnen starten.

Datum: 28 oktober 2015
Tijd: 14.00 uur - 15.30 uur
Locatie: OHM, Rooseveltlaan 18 2321 BM Leiden

Aanmelden: bij Nanne Groeneveld: nannegroeneveld@ohm.nl


Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór woensdag 21 oktober a.s.

Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, geven wij uw gegevens door aan mevrouw Caroline van der Heijden van Randstad Onderwijs. Zij neemt dan, voorafgaand aan de bijeenkomst , telefonisch contact met u op om uw vragen over de mogelijke samenwerking te inventariseren en te beantwoorden.

Deze vragen en de beantwoording worden samengevoegd in een document, deze wordt u voor het overleg van 28 oktober a.s. toegestuurd.