Vervangingsfonds webportal "mijn Vf"

5 JAN ‘16
Bron: OHM

Het Vervangingsfonds gaat per 1 januari 2016 over op het webportal “mijn Vf”.

Dit betekent dat zowel de gegevensleveringen naar het Vervangingsfonds als de controles op een andere manier gaan verlopen.

Het systeem is gekoppeld aan één centraal informatiesysteem, waarin alle relevante gegevens worden opgenomen. Centraal hierin staat de PSA-levering door salarisdienstverleners en de administratiekantoren. Deze bevat de premiebrongegevens zoals persoons- een aanstellingsgegevens, declaratiegegevens en verzuimgegevens.

Gegevens die niet leverbaar zijn via de PSA-stroom, zoals bijvoorbeeld gegevens van en declaratie voor externe vervangers en pooltoolvervangingen, moeten digitaal via de portal worden aangeleverd. Alle gegevens worden vervolgens gekoppeld, er worden diverse technische controles toegepast ten aanzien van validatie en consistentie waarna na 6 werkdagen na het begin van de volgende kalendermaand de gegevens raadpleegbaar zijn.

Hiermee bereikt men bijvoorbeeld dat verzuim- en vervangingscontroles voorafgaand aan de betaling worden uitgevoerd in plaats van de huidige methode waarin eerst wordt uitbetaald en pas achteraf wordt gecontroleerd.

Op deze wijze tracht men het onrechtmatigheidspercentage van de declaratie omlaag te brengen.

Ook is in het nieuwe systeem opgenomen dat de premieheffing op basis van maandelijkse nota’s gaat plaatsvinden.

Werkgevers kunnen door middel van hun eigen inloggegevens in “mijn VF” zelf alle gegevens raadplegen of indien gewenst zelf nieuwe gegevens aanleveren.

Het Vervangingsfonds heeft de regie voor het aanmaken van de gebruikers neergelegd bij de administratiekantoren.

Dit betekent dat wij in eerste instantie ervoor gekozen hebben om de directeuren van de scholen als gebruiker aan het Vervangingsfonds door te geven en wel met de functie ‘raadplegen’.

Indien u ook mutaties wenst te kunnen doorgeven, of andere personen toegang wenst te geven, dan verzoeken wij u dit per mail kenbaar te maken aan Paul Hennings onder vermelding van de volgende gegevens van die persoon: naam, geslacht, en emailadres.

Betrokkene krijgt daarna zelf van het Vervangingsfonds een eigen inlogcode toegekend.