Verklaring omtrent gedrag (VOG)

7 JUL ‘21
Bron: Klantennieuws

Elke medewerker die in het onderwijs in dienst treedt, dient te beschikken over een actuele VOG (geen kopie en niet ouder dan 6 maanden). Tevens dient de VOG afgegeven te zijn vóór de datum van indiensttreding. Uw accountant controleert hier elk jaar op en bij ontbrekende en te laat afgegeven VOG’s zal dit worden doorgegeven aan de inspectie. Om dit te voorkomen verzoeken wij u om uw nieuwe medewerkers op tijd aan ons aan te leveren en uw medewerkers erop te attenderen dat zij hun VOG zo spoedig mogelijk aanvragen.