Vereenvoudiging bekostiging VO

25 NOV ‘20
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Financiële dienstverlening

In de langlopende discussie over de vereenvoudiging bekostiging in het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap gezet doordat de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging heeft aanvaard. Hierdoor is de wet aangenomen en zal de vereenvoudiging per 1 januari 2022 worden ingevoerd.

De wijzigingen in het bekostigingssysteem van het voortgezet onderwijs hebben de steun van de vo-raad.

Via deze link naar de vo-raad treft u meer informatie aan.

Bron: vo-raad