Verbeteringen in MijnABP

15 DEC ‘15
Bron: OHM
Vanaf 21 december zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar in MijnABP. Deelnemers kunnen dan zelf deeltijdpensioen berekenen en aanvragen. Ook staat het pensioenbedrag bij arbeidsongeschiktheid dan in het pensioenoverzicht.

Wat is nieuw?

 • Deeltijdpensioen berekenen en aanvragen
  Bereken wat het voor u betekent om gedeeltelijk met pensioen te gaan en gedeeltelijk te blijven werken.
 • Pensioenbedrag bij arbeidsongeschiktheid
  Zie in het pensioenoverzicht welk bedrag je netto per maand ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt.
 • Uitbreiding diensttijdoverzicht
  Het diensttijdoverzicht is uitgebreid met het pensioengevend salaris, het deeltijdpercentage en het arbeidsongeschiktheidspercentage per jaar dat je gewerkt hebt.
 • Bijspaardetails ABP ExtraPensioen
  Inleg en rendementen van ingelegd ABP ExtraPensioen is opgenomen in het pensioenoverzicht.
 • Uittreden op dag van AOW datum
  Het is mogelijk om de verjaardag waarop je de AOW-leeftijd bereikt te selecteren als startdatum voor pensioenaanvraag.
 • In buitenland woonachtigen kunnen juiste nettobedragen zien
  MijnABP rekent met de juiste fiscale regels voor deelnemers die in het buitenland wonen.