Verantwoording inzet van werkdrukmiddelen voor 1 juli 2019

20 FEB ‘19
Bron: OHM

Op 9 februari 2018 hebben het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord gesloten. Iedere school heeft inmiddels een bedrag van € 155,- per leerling ontvangen, te besteden aan middelen om de werkdruk tegen te gaan. Afgesproken is dat de schoolbesturen verantwoording afleggen over hoe de gelden zijn besteed. De verantwoording gaat via het bestuursverslag. De deadline voor de verantwoording van de gelden uit het schooljaar 2018-2019 is 1 juli 2019. Voor het schooljaar 2021/2022 kan het bedrag dat scholen gaan ontvangen per leerling oplopen tot € 285,-. Voordat dit bedrag wordt toegekend, wordt eerst een tussenevaluatie uitgevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de verantwoording van de gelden van eerdere jaren.