Ventilatie installatie in schoolgebouwen

14 AUG ‘20
Bron: Klantennieuws
dienst: Personele dienstverlening

Onlangs verscheen in de media, Algemeen Dagblad en NOS, het bericht dat goede ventilatie van belang is voor een gezond binnenklimaat in scholen. Dit is uiteraard altijd al het geval, maar zeker van belang in de huidige coronacrisis. Verspreiding van veel virussen gaat via de lucht. Dit is in Nederland ook de reden dat we een toename van virusinfecties zien in het najaar, wanneer iedereen weer naar binnen gaat en de ramen sluit. Om dit tegen te gaan is goede ventilatie cruciaal.

Uit diverse onderzoeken, zoals bijvoorbeeld uitgevoerd door de TU/e, is bekend dat de ventilatie in scholen vaak te wensen overlaat. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld bij verouderde gebouwen met gebrekkige ventilatievoorzieningen of suboptimaal gebruik van de aanwezige ventilatievoorzieningen.

De VO-raad heeft nu het OMT verzocht om zo snel mogelijk te komen met een advies voor een ventilatieprotocol in scholen. Hierbij moeten niet alleen de reguliere ventilatievoorzieningen worden meegenomen, maar ook het openen van ramen en het gebruik van CO2-meters. Onlangs is er door de REHVA een COVID-19 adviesdocument uitgebracht voor gebouwinstallaties. In dit adviesdocument worden zowel maatregelen aan de installaties als aan het gebruik ervan gegeven.

OHM en haar partners kunnen u ondersteunen voor uw schoolgebouw(en). Hierbij kunnen we een inventarisatie doen van de huidige staat van de ventilatie installaties en, op basis van het COVID-19 adviesdocument, advies geven over de mogelijke verbeteringen van de installatie en het gebruik van de spuiventilatie. Mocht u hier meer informatie over willen, neem dan contact op met ons.