Uitbreiding Huisvesting & Onderhoud

12 MEI ‘16
Bron: OHM

Vanwege de toenemende vraag op het gebied van meerjarenonderhoudsplannen en de begeleiding bij de uitvoering van deze plannen is onze afdeling Huisvesting & Onderhoud uitgebreid. Daarnaast krijgen we steeds meer vraag naar ondersteuning bij strategische huisvestingsplannen en begeleiding van (ver)bouwprojecten en/of renovatie en nieuwbouw. Ook daarom hebben we op beleidsniveau onze bezetting op peil gebracht. We hebben nu drie specialisten beschikbaar en verwachten dat we in deze dienstverlening nog verder groeien.

We merken dat klanten deze vorm van dienstverlening erg waarderen, temeer daar deze naadloos aansluit op onze andere dienstverlening. Integrale oplossingen zorgen tenslotte voor minder werk voor u op bestuurs-of schoolniveau.

Om u efficiënt van dienst te kunnen zijn hebben we onze 17(!) jaar oude Nissans vervangen door een drietal Toyota Aygo's. We zijn trots op de frisse uitstraling van deze auto's. U kunt ze regelmatig in de regio tegenkomen.