Subsidieregeling werkdrukvermindering

4 JAN ‘18
Bron: OHM

Met het verstrekken van subsidies voor projecten, zoals bedoeld in deze regeling, kunnen scholen en samenwerkingsverbanden leren van goede voorbeelden hoe werkdruk voor leerkrachten kan worden verminderd met aandacht voor passend onderwijs. De projecten worden uitgevoerd op scholen in het primair (speciaal) onderwijs.

Deze impuls heeft als doel scholen inzicht te bieden in de manier waarop werkdruk in het onderwijs kan worden verlicht. Deze regeling stimuleert en faciliteert scholen om het gesprek over werkdruk aan te gaan en hun taken en werkzaamheden binnen de school met het lerarenteam kritisch te evalueren en aan te pakken.

Doel van de subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doel scholen inzicht te bieden in de manier waarop werkdruk in het onderwijs kan worden verlicht en daadwerkelijk tot werkdrukvermindering te komen.

De volledige tekst van de regeling vind u hier.