Subsidieregelingen

25 APR ‘17
Bron: OHM

Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
De Teambeurs primair onderwijs moet een kwalitatieve impuls, leren met en van elkaar, aan breed samengestelde teams in het primair onderwijs geven.
-> Lees meer

Regeling subsidie zij-instroom 2017
Deze regeling volgt de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009-2017 op. De groepen leraren die in aanmerking komen voor de subsidie zijn uitgebreid, in vergelijking met de oude regeling.
-> Lees meer

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
Met deze regeling kan de minister subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag van een school, als tegemoetkoming in de vervangingskosten van een schoolleider die een masteropleiding volgt, om de competenties rond analysevaardigheden en kwaliteitszorg te verbeteren.
-> Lees meer