Subsidie vrijroosteren leraren

3 JUL ‘19
Bron: OHM

Net als in de vorige schooljaren is er ook voor 2019-2020 en 2020-2021 subsidie beschikbaar voor het vrijroosteren van leraren. De subsidie is bedoeld voor de professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar vrij worden geroosterd voor deelname aan coaching activiteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach.

Voorwaarden
De subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegde gezag in het primair en voortgezet onderwijs. Als de subsidie al is ontvangen voor de periode 2017-2019 kan er niet opnieuw een aanvraag worden gedaan. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 17 juni tot en met 15 september 2019.

Meer informatie en de voorwaarden leest u hier in de subsidieregeling.