Stormschade 'De Hofjes'

18 FEB ‘22
Bron: OHM

Wij krijgen veel meldingen binnen over stormschade. Bent u bewoner van 'De Hofjes' en heeft u schade aan uw woning, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de firma Goudkuil via 071-3416800.