Ondersteuning bij invoering AVG

4 APR ‘18
Bron: OHM

Op 25 mei wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht: de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dat is u bekend. De AVG geeft de medewerker meer rechten over de privacy van de eigen gegevens en de organisatie meer verplichtingen m.b.t het omgaan met de persoonsgegevens. Nog 6 weken en dan moeten de scholen een Plan van Aanpak hebben klaarliggen over hoe de persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers worden verzameld, bewaard en gebruikt. Dat is best snel. OHM gaat de schoolbesturen die daar behoefte aan hebben, ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Daarover hebben wij u al eerder geïnformeerd.

Sinds begin april is Dolf Dubois bij OHM in dienst getreden als Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dolf Dubois heeft veel kennis en ervaring in de mbo-sector opgedaan met de toepassing van de (oude) Wet Bescherming Persoonsgegevens, het opzetten van kwaliteitszorg, het implementeren van personeelssystemen, het uitvoeren accountantscontroles en het begeleiden van reorganisaties. De juiste man dus, om snel en vakkundig samen met het schoolbestuur een scan van de gegevensverwerking in uw organisatie te maken en het vereiste Plan van Aanpak op te stellen voor de verplichtingen van de AVG (volgens de richtlijnen van de VO- en PO-raad).

De komende twee weken zal Dolf Dubois contact opnemen en een afspraak maken met de schoolbesturen die hebben aangegeven ondersteuning van OHM te willen hebben bij de uitvoering van de AVG-verplichtingen. Indien u zich nog niet heeft aangemeld en toch gebruik wenst te maken van de diensten van OHM ten aanzien van de AVG, dan kunt u contact opnemen met Dolf Dubois, per telefoon 071-5166 677 of e-mail dolfdubois@ohm.nl.