Servicebericht in ‘Mijn Vf’

26 OKT ‘16
Bron: OHM

Vanaf begin dit jaar hebben de directeuren van de basisscholen een raadpleegfunctie in ‘Mijn Vf’. OHM heeft dit ingeregeld, omdat toen nog niet duidelijk was wie de signalen zou gaan afhandelen, maar ook omdat het goed is van tijd tot tijd de gegevens van de eigen school te raadplegen.
Door het toekennen van deze functie wordt ook maandelijks een Servicebericht ‘Mijn Vf’ naar de directeuren gezonden. Dit bericht bevat veel technische informatie die vragen oproept. U kunt er vanuit gaan dat OHM deze berichten in behandeling neemt en waar nodig gegevens bij u opvraagt. Mocht hier verandering in optreden, dan wordt u hierover geïnformeerd.