Schoolbesturen verantwoordelijk voor uitvoering bovenwettelijke uitkeringen

23 APR ‘19
Bron: POraad

Elk schoolbestuur is sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen. De PO-Raad heeft een raamcontract met WWplus afgesloten om schoolbesturen hierbij te ondersteunen.

In de cao voor het primair onderwijs is een aantal uitkeringen opgenomen waar oud-werknemers aanspraak op kunnen maken, zoals WOPO en ZAPO. Deze bovenwettelijke regelingen zijn in het verleden door OCW rechtstreeks belegd bij WWplus (voorheen onderdeel van KPMG).

Meer informatie leest u hier.