Salarisaanpassingen vooruitlopend op een nieuwe CAO-VO

9 NOV ‘15
Bron: OHM

De salarisaanpassingen voor het Voortgezet Onderwijs van 0,8% per 1 januari 2015, 1,25% per 1 september 2015 en de eenmalige € 500 bruto (naar rato van de betrekkingsomvang) zijn in de maand november 2015 verwerkt.