Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs

12 SEP ‘19
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Personele dienstverlening

Het kabinet stelt structureel 285 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Minister Slob roept de sociale partners op om snel afspraken te maken over de besteding hiervan. Meer informatie.